קורסים והכשרות לניהול קהילות

קורס היברידי משולב סדנה לבניית קהילת מותג
₪2,999
גישה לקורס בניית מודל צמיחה עסקית לקהילה
₪600
גישה לקורס דיגיטלי מלא ופרקטי לניהול קהילות מותג
₪1,699
גישה לקורס מבוא לניהול קהילות מותג
₪259